Copyright www.tivatravels.com

 

© Copyright TIVA TRAVELS 2015-2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze website (www.tivatravels.com en alle onderliggende pagina's) aantreft bij Tiva Travels.

 

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Tiva Travels.

 

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright Tiva Travels", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

WETTELIJKE TEKSTEN

Algemene voorwaarden

TIVA TRAVELS

 

Klik hier.

Algemene voorwaarden

Geschillencommissie Reizen

 

Klik hier.

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Tiva Travels door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

 

De hierna vermelde verzekering dekt de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisator: Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2015-2019 Copyright TIVA TRAVELS